Öppna sinnen Startsida Om oss Medlemmar Bli medlem Kalender Arkiv Kontakt

NYHETER
2014-06-04
Fixa din presentation
Så här enkelt fixar du din egen hemsida / presenta...
Läs mer Läs mer


Läs övriga nyheter


MEDLEM i FOKUS
Här visas i slumpvis ordning bilder från medlemmarnas presentationer. Klicka på läs mer för att läsa vidare om medlemmen! Du som är medlem kan lägga in bilder på din sida, förnya, komplettera och visa vem du är och vad du kan!


Kent Jensen


Kent
Bildkonst
Målar ofta stort för tycker konst ska synas Mitt ..
Läs mer Läs mer

SPONSORER
Amiras Design

Nätverket Öppna Sinnen


Vi är rätt och slätt ett nätverk, till nytta och glädje för dem som är med i det.

Alla medlemmar är inte tavelmålare eller keramiker, här finns många andra kulturformer representerade, från arkitektur och poesi till dans och träsnideri. Här finns också medlemmar som inte själva är aktiva utövare, men som har ett stort kulturintresse.

Nyttan av att ingå i nätverket bestäms av medlemmen själv; vi tillhandahåller bara "redskapen": Hemsida med egna presentationer, kontaktmöjligheter, adressregister, utställningslokaler, marknadsföring, utbildning, medlemsträffar etc.

Mot den bakgrunden passar det illa med ett elittänkande i nätverket. ALLA som betalar sin avgift har naturligtvis samma rätt och frihet att hitta kontakter och samarbeten, att presentera sig på hemsidan i text och bilder, att delta i utställningar och utbildningar, medlemsträffar m.m.
Medlemsavgiften för 2020 är 400 kr.
Nyhetsbrev MARS 2020
Ladda ner vårt senaste Nyhetsbrev för April månad.
Pdf fil för nedladdning finner du längst ner på sidan!
Inställt Årsmöte och Påskutställning 2020
Med tanke på rådande samhällssituation (Covid-19, Corona) är två av Öppna Sinnens största
evenemang inställda. Till ÖS årsmöte/medlemsträffar brukar vi vara ett hundratal medlemmar.
Vi vill inte utsätta någon för risken att smittas, därför hanterar vi årsmötet på ett annat sätt i år.
Vi lider med er medlemmar/utställare som under vinterhalvåret haft skaparlusten på högtryck och
producerat nya konstverk och som nu inte får möjlighet att visa upp dessa. Vi har funderat om det
skulle finnas någon annan lösning på utställningsverksamheten men inte kommit fram till något bra.
Därför måste vi i rättvisans namn ställa in samtliga ÖS-evenemang under påsken 2020.

Öppna Sinnens årsmöte 2020

Så här tänker vi:
Våra planer är att flytta årsmötet c:a sex månader framåt.
Verksamhetsberättelsen för 2019 är utmejlad till alla medlemmar.
Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och alla har varit positiva till
att finnas kvar i ÖS styrelse. Nuvarande styrelse fortsätter fram till kommande årsmöte.
Inga betydande beslut var planerade till årsmötet och tilI dags datum har det inte inkommit några motioner från medlemmar.
Ekonomin i föreningen är stabil.
Revisorerna har godkänt bokslutet och föreslår förnyat förtroende för styrelsen.
Inom kort kommer vi att mejla ut ÖS årsbokslut
för 2019 samt revisorernas berättelse till alla medlemmar.
Sammanfattning: Öppna Sinnen kommer att ha ett stadgeenligt årsmöte, frågan är bara när?

Öppna Sinnens påskutställningar 2020

Till dig som var tänkt som utställare betalar ÖS tillbaks din utställningsavgift.
Vi har ingen direkt fungerande verksamhet som snabbt kan ta itu med detta, utan vi ber dig
”Ha tålamod!” Pengarna kommer.
Mejla till: maj-lis@maj-lis.se Skriv ditt namn, hur stor summa du betalt samt hur/var du vill få insatt pengarna.

Vi måste se framåt. Vi har redan tankar på att göra något större evenemang till hösten. Nu går det inte att jämföra påskens
fyra utställningsdagar med en utställning under hösten men vi försöker göra det bästa av situationen.
Då flyttas ÖS Fotomässa till hösten 2021.

Ett nödvändigt beslut

Styrelsen i Öppna Sinnen vill med detta visa att vi tar ansvar och att vi har omdöme nog att värna om våra medlemmar.
Det har inte varit ett lätt beslut att ta men vi tror att vi har gjort det rätta. Styrelsens beslut var enhälligt.

Vi har även under beslutsresans gång undersökt hur andra konstföreningar agerat och tyvärr har ingen tagit något beslut ännu.
Vän av ordning kanske tycker… ”ni kan väl vänta med beslutet”. Tyvärr så har ÖS inga egna lokaler för konstutställningar, därför hyr
vi lokaler. Vi måste då anpassa beslutet bl a till uppsägningstider för de inhyrda lokalerna.
Vi vill förvalta medlemmarnas pengar på bästa sätt. Därför blir det Öppna Sinnen som förekommer och gör det bästa av
nuvarande samhällssituation.

Vi hoppas att du har förståelse för vårt beslut.

Hälsningar
För styrelsen
Ordf. Krister Andersson
Utnyttja till fullo din personliga sida!
Som medlem i Öppna Sinnen har du en fantastisk möjlighet att presentera dig på din egna personliga sida.
Ta vara på denna möjlighet genom att:
– Skriv en personlig text som presenterar dig själv och din konstart.
– Lägg in en personlig bild på dig så besökare får en positivt bemötande då de besöker din sida eller söker bland medlemmar.
– Se till att dina uppgifter är aktuella (Uppdatera när du byter adress, e-post, telefon mm.)
– Skapa album med din konst. Här har besökare möjlighet att se dina alster och din teknik.
Många konstföreningar besöker medlemssidor för att få inspiration och kontakt.

LADDA NER pdf med avvisning hur du enkelt skapar din personliga sida. Se nedan!

Du är väl med oss på Facebook?
På FB sidan "Vi som är med i Öppna Sinnen" har alla möjlighet att ventilera frågor, visa upp sina alster,
avisera aktiviteter med mera, med mera.
Facebook är ett fantastiskt forum för oss i styrelsen att berätta om aktiviteter, tips och råd samt besvara våra
medlemmars frågor som vi gör vårt bästa för att besvara.

Vi ses och hörs på Facebook!
/Styrelsen för Öppna Sinnen

Ladda ner aktuell information här!
Här kan du ladda ner diverse information i pdf format  
Klicka för större bild

LOGIN FÖR MEDLEMMAR
Användarnamn:
Lösenord:
Visa tecken för lösenord

LOGIN FÖR MEDLEMMAR Fr 2019
Registrerade from år 2019 loggar in här
Användarnamn:
Lösenord:
Visa tecken för lösenord
EVENEMANG

Inför utställningen
Utställningstips!
Mer information kommer inom kort....
Läs mer Läs mer


Konstkrokar/Utställningar
Öppna Sinnens ”KONSTKROKAR”
Öppna Sinnens så kallade ”KONSTKROKAR” ger dig som...
Läs mer Läs mer

Övrig information inom kort.

Följ os på Facebook

Webbproduktion Amiras Design